15. 6. 2022

Vojtěch Návrat – keramik

Narodil se 8. 12. 1953 v Chomutově, studoval výtvarné zpracování keramiky na SPŠ keramické v Karlových Varech. ČLENSTVÍ
 • Unie výtvarných umělců
 • Sdružení výtvarných umělců - keramiků
 • International Association of Art- IAA.
VÝSTAVY
 • Ústí nad Labem
 • Šumperk
 • Děčín
 • Chomutov
 • Mino - Japonsko
 • Enschede - Holandsko
 • Praha
 • Český Krumlov
 • Křivoklát
 • Vielshofen - Německo
 • Vídeň - Rakousko
 • Hauzenberk - Německo
 • Dürnstein - Rakousko
 • Kadaň
 • Roztoky
 • Plzeň a další.
OCENĚNÍ
 • Čestné uznání za keramický design
 • Mezinárodní výstava Mino - Japonsko.
SYMPOZIA
 • Plzeň
 • Červený Hrádek
REALIZACE
 • Ondřejův kříž dle Leonarda da Vinci- keramický reliéf - sportovní hala PF Ústí nad Labem.
 • Ve víru tance - bronzová socha městský park Chomutov
 • Jarní Ohře - dřevěná plastika - Povodí Ohře Chomutov
 • Kolekce dřevěných plastik živočichů / 28 ks /- Zoopark Chomutov
 • Jezerní příšera - Kamencové jezero Chomutov
 • Kolekce dřevěných plastik /10 ks /dětský hrad Karlovy Vary
 • Koza a kozel - kruhový objezd Karlovy Vary
 • Chameleon - kruhový objezd Karlovy Vary
 • Čert - dětské hřiště Karlovy Vary
 • Sokolové - Sokolský vrch Karlovy Vary
 • Vodní spirály - Resslův park Karlovy Vary
 • Vodnice - rybník u dětského hradu
 • Golfista - Golf club Kamencové jezero
ZASTOUPENÍ - soukromé sbírky
 • Andorra
 • Austrálie
 • Belgie
 • Egypt
 • Francie
 • Holandsko
 • Itálie
 • Japonsko
 • Německo
 • Rakousko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • USA
  Pracuje i se dřevem. V klíně vytváří drsnou strukturu, u dřeva zoblené plochy z krátkých řezů. Jeho figury a zvířata mají lapidární formu, lze je používat ke hrám a cvičení, např. jako rosomáka a medvědí rodinu v Zooparku v Chomutově. Obdobné projekty realizoval pro Kadań, Ústí nad Labem a Plzeň. Jeho tvorba se objevuje i na fiktivním hřbitově vyhubených živočichů v Zooparku. Je autorem sochy tanečnice před Městským divadlem v Chomutově a zmenšeniny této sochy byly více než 10 let také cenou pro tanečníky v soutěži ve společenském tanci Velká cena města Chomutova, kterou pořádá statutární město Chomutov. Je zastoupen v muzeu Mimo (Japonsko), v Agentuře českého keramického designu v Českém Krumlově, v Oblastním muzeu Chomutov a dalších. Je členem Unie výtvarných umělců České republiky i International Association of Art, Sdružení výtvarných umělců keramiků České republiky a volného uměleckého seskupení PRO ART. V roce 1989 získal Čestné uznání za keramický design na Mezinárodní výstavě MINO v Japonsku.
15. 6. 2022

PaeDr. Mgr. PETR RAK, Ph.D.

V letech 1978–1983 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, které zakončil ziskem titulu Doktor pedagogiky. Odborné vzdělání si v letech 1989–1997 rozšířil studiem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, oboru archivnictví a pomocných věd historických. Zde v roce 2012 získal titul Ph.D. Od roku 2003 působí jako odborný asistent na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V roce 1983 nastoupil do Státního okresního archivu Chomutov se sídlem v Kadani. Po penzionování dosavadní ředitelky Kateřiny Mertové převzal roku 2007 jeho řízení. Časný zájem o počítače způsobil, že byl v letech 1993–1997 členem komise pro výpočetní techniku při Archivní správě Ministerstva vnitra ČR. Petr Rak je členem Vědecké archivní rady, což je odborný poradní orgán ministra vnitra ČR pro otázky archivnictví a spisové služby. Zasedá v redakčních radách Státního oblastního archivu v Litoměřicích a od roku 2014 též Sborníku archivních prací. V roce 2002 založil odbornou historickou konferenci Comotovia, kterou pořádá každé dva roky v Chomutově pod záštitou a za finanční podpory města Chomutova. Z konferenčních příspěvků vychází stejnojmenný sborník, jehož je Petr Rak redaktorem. Kadaňský archivář se podílel na řešení několika grantových projektů, mj. Historických atlasů Chomutova a Kadaně a Soupisu městských knih v Čechách z let 1526–1648.