Na cenu nominují
sami občané města

Osobnosti mohou nominovat občané, skupiny občanů nebo právnické osoby za přínos v různých oblastech jako je kultura, sport, věda, vzdělávání, lékařství, architektura, ale i další.

Přehled držitelů

2005

20. 3. 2019

MUDr. Josef Fučík, in memoriam

Chomutovský lékař
Po roce 1945 založil v Chomutově českou nemocnici, kde byl až do roku 1961 primářem interního oddělení. Je také zakladatelem léčebny dlouhodobě nemocných na Červeném Hrádku v Jirkově.
20. 3. 2019

Josef Lorber, in memoriam

Pedagog
V minulém století byl významným přírodovědce a konzervátorem. Mimo to psal také místopisy.
20. 3. 2019

Ernst Fischer, in memoriam

Spisovatel a politik
Rodák z Chomutova byl významným světovým estetikem, literárním vědcem, politikem, ale také marxistickým spisovatelem. Byl členem Sociálně demokratické strany Rakouska a později také Komunistické strany Rakouska.
20. 3. 2019

Zdeněk Petráček

Významný pedagog
34 let působil na chomutovském gymnáziu. Zpočátku jako pedagog a posledních 19 let jako ředitel školy. Ve škole vyučoval přírodopis a zeměpis. Jako lektor a konzultant působil také na Vysoké škole pedagogické a byl členem výboru Akademie Jana Amose Komenského.
20. 3. 2019

Václav Čech

Pedagog
Svou padesátiletou učitelskou praxi zakončil na ZŠ Písečná, kde působil jako ředitel a učitel tělesné výchovy. Byl zakládajícím členem Asociace školních sportovních klubů na Chomutovsku. Aktivně se věnoval fotbalu a později roli rozhodčího. Pořádal ve městě sportovní akce.
20. 3. 2019

Jiří Kormaník

Zápasník, reprezentant Československa v řecko-římském zápase
Na LOH v Tokiu v roce 1964 získal stříbro v řecko-římském zápase ve střední váhové kategorii. Dále je držitelem stříbrné medaile z mistrovství světa z Tampere a bronzové medaile z ME. Účastnil se tří olympijských her, pěti mistrovství světa a dvou mistrovství Evropy. Desetkrát vybojoval titul mistra Československa ve stylu řecko-římském a čtyřikrát ve volném stylu.
20. 3. 2019

Bohumil Kubát

Zápasník, reprezentant Československa v řecko-římském zápase
Na LOH v Římě v roce 1960 získal bronz v řecko-římském zápase v těžké váhové kategorii. O čtyři roky později se umístil na 4. místě. Po skončení kariéry působil jako trenér mládeže a rozhodčí v Chomutově.
20. 3. 2019

Milan Jindra

Pedagog
Je zakladatelem Střední zdravotní školy v Chomutově.
20. 3. 2019

Plk. Jiří Zenáhlík

Zasloužilý bojovník II. a III. odboje
Byl členem anglické armády,  nasazen v záložní rotě ve Francii a později se stal agentem francouzské tajné služby. Za svou špionážní činnost byl v roce 1953 zatčen a odsouzen na doživotí. Postupně byl vězněn na Pankráci, v Leopoldově, v uranových dolech na Bytízu a opět v Leopoldově. Propuštění se dočkal na amnestii v roce 1964 po 11,5 letech. V říjnu 2008 mu prezident Václav Klaus udělil Řád bílého lva.
20. 3. 2019

PhDr. Marie Zlámalová

Profesorka chomutovského gymnázia
Dlouholetá profesorka chomutovského gymnázia, propagátorka francouzské kultury v našem městě.

2006

26. 3. 2019

JUDr. Milan Kindl, CSc.

Významný právník
Spoluzakladatel a později 1. děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni je také autorem řady odborných publikací.  
26. 3. 2019

Ladislav Klement, in memoriam

Autor beletricky zpracovaných vzpomínek na pobyt v koncentračním táboře v Dachau během II. světové války. Později vedl osvětovou a přednáškovou činnost o válce a koncentračních táborech.
26. 3. 2019

Václav Klepl

Pedagog
Dlouholetý ředitel Střední průmyslové školy v Chomutově. Autorem několika nových výukových pomůcek.
26. 3. 2019

MUDr. Miroslav Záleský, in mem.

dlouholetý pediatr, působil v Chomutově a Jirkově, podílel se na vzniku systematické alergologické péče pro děti v regionu
26. 3. 2019

Zdena Binterová

regionální historička, autorka a spoluautorka desítek odborných a populárně-naučných knižních publikací, bývalá ředitelka chomutovského muzea
26. 3. 2019

Jan Kozár

vikář Krušnohorského vikariátu a dlouholetý děkan chomutovského Děkanského úřadu římsko-katolické církve
20. 3. 2019

Mgr. Zdeněk Hejna

bývalý ředitel chomutovské knihovny a pedagog, lektor vzdělávacích kurzů

2007

26. 3. 2019

Marie Svobodová

známá chomutovská výtvarnice
26. 3. 2019

PhDr. Emil Puchmajer, in mem.

dlouholetý pedagog, autor chomutovských pověstí, věnoval se regionální literatuře
26. 3. 2019

František Ježil

bývalý ředitel chomutovského gymnázia, významný člen sokolské a zahrádkářské organizace
20. 3. 2019

Walter Markel

zakladatel lesoparku, bývalý ředitel chomutovských kin, působil v kulturním životě na Chomutovsku, dlouholetý ochotník

2008

26. 3. 2019

Mgr. Eva Šamšulová

místní kunshistorička a dlouholetá pracovnice oblastního muzea, autorka a spoluautorka mnoha výstav, zejména jedinečné stálé expozice gotického raněrenesančního umění na Chomutovsku, autorka řady odborných článků a publikací
26. 3. 2019

Karel Ton, in memoriam

dlouholetý vedoucí a dirigent místního dechového orchestru "Chomutovanka", s nímž dosáhl mnoha úspěchů na různých soutěžích po celé ČR, sportovní novinář a propagátor chomutovského hokeje
26. 3. 2019

Josef Fiala

významný chomutovský řezbář, autor mechanického "Fialova betlému", mnoha loutek a dřevořezeb
20. 3. 2019

Ing. Arch. Antonín Míka

bývalý architekt Chomutovska, aktivně pracoval na tvorbě územního plánu, pracuje ve Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených ČR (odstraňování bariér pro handicapované)

2009

26. 3. 2019

Jiří Atl, in memoriam

učitel, muzikant, textař, vedoucí hudebních souborů, vedoucí tanečního orchestru Jiřího Atla, Český rozhlas v Ústí nad Labem nahrával a vysílal několik písní, které otextoval, nebo složil a sám se skupinou Vokál nahrával a nazpíval
26. 3. 2019

Gerhard Stübiger, in memoriam

vážený člen muzejní rady, člen redakční rady muzejního časopisu, kam dodával své příspěvky, člen společnosti Zaniklé obce a města chomutovského regionu, zasloužil se o dvojjazyčnou česko-německou publikaci Historičtí svědkové doby v Euroregionu Krušnohoří
26. 3. 2019

Jiří Hyjánek

atlet, krajský přeborník severočeského kraje ve vrhu koulí, trenér, vychoval několik medailistů MČR i přeborníků ČR, podílel se na rekonstrukci atletické dráhy, vybudování dráhy tubeco
26. 3. 2019

Mgr.RNDr. Eugenie Trávníková

lékárnice, zakladatelka oboru klinické farmakologie v okrese CV v 70. letech, vybudovala síť lékáren v okrese CV, působila v různých farmaceutických spolcích - spolek lékařů a Lékařské splečnosti J.E.Purkyně, Spolek pro budování farmaceutického Muzea
20. 3. 2019

Vladimír Valeš Ph.D., in memoriam

bývalý učitel, kulturní pracovník, ředitel okresní knihovny v Chomutově, divadelník, autor knihy Historie jezuitského areálu v Chomutově, organizátor sochařského sympózia ve Vintířově, zasloužil se o záchranu vintířovské kaple

2010

26. 3. 2019

Myslena Hájková

dlouholetá chomutovská učitelka a cvičitelka Sokola, celoživotně se snažila mezi dětmi udržovat tradice sokolského hnutí a dodnes se aktivně věnuje cvičení dětí, jedna z nejstarších členek Sokola v Chomutově
26. 3. 2019

Josef Griml

dlouholetý pedagog volného času, organizátor loutkového divadla mnohorůznorodých projektů pro děti, stál u zrodu školních sportovních klubů v CV, založil oddíl softbalu a předseda softbalového klubu
26. 3. 2019

Josef Zelenka

taneční mistr, organizátor Velké ceny Chomutova v tancích, zakladatel a úspěšný pedagog v taneční škole Stardance, dlouholetý organizátor tanečních kurzů v Chomutově
26. 3. 2019

PhDr. Lenka Ondráčková

vedoucí archeologického oddělení Oblastního muzea v Chomutově, zástupkyně místního muzea v Asociaci muzeí a galerií, spolupracovnice Archeologického ústavu ČAV, autorka řady významných článků, studií a výstav
20. 3. 2019

Ing. Theodor Reuter, in memoriam

stavební a strojní inženýr, autor plánů 1. budovy průmyslovky v Chomutově, její 1. ředitel a autor 1. učebního plánu

2011

26. 3. 2019

MUDr. Miroslav Šulc

zakladatel a umělecký vedoucí instrumentálněpěveckého tělesa Loutna česká, dirigent pěveckého souboru Hlahol, významně se podílí na rozvoji kultury ve městě, reprezentuje Chomutov v rámci ČR, ale i v zahraničí
26. 3. 2019

ak.mal. Kamil Sopko

výtvarník, sochař, amatérský hudebník, dlouholetý pedagog, jehož díla zdobí město i veřejné budovy
20. 3. 2019

PaedDr. Jiří Roth

celostátně uznávaný odborník v oboru mykologie, lektor a publicista v přírodovědném oboru, vynikající pedagog

2012

26. 3. 2019

manželé Jitka a Viktor Legátovi

získali titul Mistrů světa, Mistrů ČR a další ocenění ve vodním slalomu, sjezdu a rychlostní kanoistice, dlouholeté zkušenosti předávají jako trenéři mnoha generacím aktivních i rekreačních vodáků
20. 3. 2019

Josef Kopelent

hudebník doprovázející zpravidla všechny významné události v obřadní síni chomutovské radnice, dlouholetý trenér dorostu plaveckého oddílu TJ Slávie Chomutov

2013

26. 3. 2019

Miloš Hons, in memoriam

učitelem v chomutovských základních školách, v umělecké škole vyučoval hře na klavír, hrál v kapele Jiřího Atla na klávesové nástroje, doprovázel taneční hodiny manželů Knížetových, hrál v chomutovské smuteční síni
26. 3. 2019

Jaroslav Sauer

dlouholetý náčelník TJ Lokomotiva Chomutov, nyní TJ Sport pro všechny, věnuje se pohybové výchově dětí a mládeže, je spoluautorem hromadných skladeb pro děti a mládež prezentovaných na všesokolských sletech, působí jako předseda Rady regionálního centra Chomutov a místopředseda pro metodiku České asociace Sportu pro všechny
20. 3. 2019

Mgr. Marie Laurinová

dlouholetá knihovnice a ředitelka SKKS, udržuje velmi vysokou úroveň knihovnictví ve městě, především kvalitní přednášky na rozličná témata a v neposlední řadě organizaci Akademie třetího věku

2014

20. 3. 2019

Ing. Jan Kadlec

zasloužil se o zlepšení dopravní situace v Chomutově, podílel se na významných dopravních stavbách, př. hraničního přechodu do SRN, publikoval články s dopravní tématikou a je autorem knihy Zaniklá železniční trať Křimov

2015

26. 3. 2019

Josef Vykrůtil, in memoriam

byl významným organizátorem v oblasti amatérského divadla a kultury na Chomutovsku hned po 2. světové válce. V roce 1945 začal díky jeho aktivitám pracovat v Chomutově divadelní soubor Karel Čapek, na jehož činnosti a uměleckém rozvoji měl významnou zásluhu.  Byl hercem, režisérem a vedoucím dětského divadelního souboru, byl také členem poradních sborů pro divadlo nejen v chomutovském okrese a v kraji. Aktivně pracoval i jako funkcionář Svazu českých divadelních ochotníků, kde byl oceněn za svoji práci nejvyšším oceněním, zlatým odznakem Svazu českých divadelních ochotníků.
20. 3. 2019

MVDr. Václav Svoboda

je chomutovským patriotem, propagátorem města v Česku i v zahraničí. Je dlouholetým členem Klubu českých filatelistů, aktivně vystavuje na mezinárodních výstavách a je rovněž jejich komisařem. V Chomutově se podílel na pořádání mnoha výstav poštovních známek, které přilákaly mnoho návštěvníků a byly významnými kulturními událostmi v Chomutově.

2016

26. 3. 2019

Václav Pinta

český numismatik, zakladatel a bývalý dlouholetý předseda pobočky České numismatické společnsoti v Chomutově, řadu let člen Výboru České numismatické společnosti. V roce 2004 obdržel za přínos české numismatice jubileiní medaili udělovanou ČNS. Badatelskou pozornost věnuje středověkému českému mincovnictví, především grošovanému období- době Karla IV. a soudobé mincovní technice. Je také autorem úspěšné publikace Starými stezkami tajemným Krušnohořím, Utajená mincovna nebo knihy Hodinářské pohádky.
20. 3. 2019

Hedvika Hurníková

dlouholetá předsedkyně ZO Chomutov, významná představitelka kulturního a společenského života v Chomutově, zejména v oblasti česko-německých vztahů, je aktivní členkou Kulturního sdružení občanů něměcké národnosti od šedesátých let, od roku 1989 pak předsedkyní chomutovské základní organizace, od roku 2003 do 2014 také členkou Výboru pro národnostní menšiny při MMCH.

2017

26. 3. 2019

Jaroslava Hanousková

Bývalá ředitelka Lidové školy umění v Chomutově
Patří jí velký dík za proměnu LŠU v ZUŠ Tomáše Garrigua Masaryka. Byla nejen vynikající ředitelkou, ale také skvělou kantorkou a mentorkou.
20. 3. 2019

Magda Martincová

Pedagog
dlouholetá hlasová pedagožka a dirigentka, učitelka ZUŠ TGM v Chomutově

2018

20. 3. 2019

Lubomír Vrbenský

softbalista
dlouholetý hráč softbalu, 30 let aktivním členem „A“ týmu mužů SC 80 Beavers Chomutov – elitní nadhazovač Beavers Chomutov a reprezentace České republiky, v říjnu 2015 byl uveden do mezinárodní Síně slávy WBSC a v lednu 2016 do evropské Síně slávy ESF, několikánosbný mistr ČR a čtyřnásobný mistr Evropy

2019

21. 6. 2019

Dagmar Knížetová

Tanečnice, krasobruslařka
45 let se věnovala společenskému tanci, který spolu se společenskou výchovou vyučovala. Od roku 1971 trénovala mládež a soutěžní páry, nyní vyučuje taneční kurzy pro začátečníky v  Chomutově, Klášterci nad Ohří a v Litvínově. Podílí se na organizaci taneční plesu, večerů a kulturních událostí. Po 50 letech se v roce 2017 vrátila ke krasobruslení. Absolvovala několik místních i zahraničních soutěží, odkud si přivezla několik medailí a také titul mistryně světa. Během krasobruslařské sezóny 2018/2019 musela ze zdravotních důvodu trochu zvolnit, přesto se účastnila několika soutěží a vždy se umístila na předních místech.
21. 6. 2019

Marie Grimlová

Pedagog
Od roku 1984 působila 35 let jako ředitelka Mateřské školy na Černém vrchu, dnes Základní škola speciální a Mateřská škola Chomutov. V důsledku zrušení jeslí zřídila speciální mateřskou školu pro děti se středním a těžkým mentálním postižením a kombinovanými vadami, které potom volně přecházely do speciální školy. Pro práci s handicapovanými dětmi vypracovala několik speciálních programů.

2020

18. 6. 2020

Ing. arch. Jaroslav Pachner

Architekt
Celoživotně se podílí na záchraně historických památek nejen na území města Chomutova a je rovněž dlouholetým spolupracovníkem mnoha městských institucí. Jako městský architekt se podílí na vzhledu města, rozvoji městské architektury a nastavení památkové péče. Jako znalec městské historie spolupracuje s Národním památkovým ústavem, Oblastním muzeem v Chomutově, s Ústavem archeologické památkové péče nebo se Státním archivem v Litoměřicích apod. Vedle své široké publikační činnosti se angažuje v sociálních skupinách zaměřených na historii a architekturu Chomutova, regionu i Krušnohoří. A vede také vlastní facebookovou skupinu na tato témata. Za svůj život se podílel na spoustě projektů, stavebně historických průzkumů či na tvorbě výtvarných děl.
18. 6. 2020

Milada Zelenková

Bývalá ředitelka taneční školy
Spolu s manželem Josefem Zelenkou založila v roce 1992 Taneční školu Stardance Chomutov. Po několika letech vedení školy sama převzala a vedla ji 18 let až do roku 2016, kdy vedení převzala její dcera Jana Zelenková. Od roku 1994 byla hlavní choreografkou mažoretek, které si každoročně vybojovaly vítězstvím na Mistrovství České republiky postup na Mistrovství Evropy do Polska, kde se ve všech kategoriích umisťovaly na prvních místech. Po dobu téměř 10 let pořádala Přehlídku mažoretkových skupin v rámci Chomutovských slavností na náměstí 1. máje v Chomutově. Taneční škola Stardance za dobu své existence vychovávala zhruba 15 tisíc tanečníků a svými úspěchy se nesmazatelně zapsala do tanečního světa a reprezentovala nejen skvělé výsledky školy, ale také naše město a v tuzemsku i zahraničí. Již 35 let je rovněž členkou přípravného týmu taneční soutěže Velká cena města Chomutova ve standardních a latinskoamerických tancích, kterou pořádá statutární město Chomutov.

2021

29. 6. 2021

Věra Vlčková

Nositelka tradice paličkované krajky na Chomutovsku  Nejvýznamnější nositelkou tradice, která se zasloužila o to, aby se do Krušných hor po roce 1945 opět vrátila znalost paličkování, je nepochybně Věra Vlčková. Narodila se v roce 1936 v Radostíně na Českomoravské vrchovině. Odtud se rodina přestěhovala do Pohledských Dvořáků nedaleko Havlíčkova Brodu a po válce natrvalo přesídlila do Chomutova. Zde Věra Vlčková navštěvovala jak základní školu, tak i gymnázium. Po ukončení studií začala pracovat ve Válcovnách trub jako laborantka v ocelářské laboratoři. Po mateřské dovolené přešla do nově zbudované laboratoře v teplárně v Chomutově. Tehdy se začala zajímat o techniku paličkované krajky a díky směnnému provozu teplárny měla možnost vzdělávat se v Praze ve Školském ústavu umělecké výroby. V Praze se učila paličkovat a postupně se zde také připravovala na svoji budoucí roli lektorky. V roce 1969 Školský ústav umělecké výroby začal uvažovat o obnově ruční výroby krajek v Krušných horách. Věra Vlčková dostala nabídku učit paličkovat v Krušnohoří a po krátkém váhání ji přijala; tak vznikla první pobočka Školského ústavu ve Vejprtech a následně v Chomutově. V těchto pobočkách učila Věra Vlčková kromě paličkování techniku šité krajky a ruční výšivky. Po ukončení kurzů ve Vejprtech jezdila jako lektorka Školského ústavu do Mostu, Ústí nad Labem, Klášterce nad Ohří a Karlových Varů. V poslední době je jejím velkým potěšením kromě paličkování i zdobení kraslic reliéfním voskem. Tuto techniku se také naučila ve školském ústavě v Praze. Chomutovská pobočka školského ústavu dlouhou dobu působila ve školní družině v ulici Na Příkopech, pak byla přestěhována do bývalé školy na Husově náměstí. Do roku 1999 byly postupně všechny pobočky Školského ústavu umělecké výroby zrušeny nebo převedeny pod Domy dětí a mládeže. Téhož roku Věra Vlčková odešla do důchodu.
29. 6. 2021

Josef Zástava

V letošním roce kapelník Hornického dechového orchestru Severočeských dolů Josef Zástava oslaví krásné 80. narozeniny a 20 let v čele hornické kapely.   Už v roce 1956 byl prvně angažován jako hráč na klarinet a saxofon do velkého orchestru. Jako kapelník Dechového hornického orchestru SD se věnuje kromě dirigování také aranžím, výběru repertoáru a kompletní manažerské agendě 25členného hudebního tělesa, které ročně absolvuje zhruba 50 vystoupení. Pod vedením kapelníka Zástavy byla hornická kapela po zásluze oceněna Českým Permonem v kategorii hornický folklór. V 80. letech zanikl Velký orchestr ČD Chomutov a jeho člen, bývalý horník Franta Tlustý, se v roce 1989 zasadil o založení hornické kapely a stal se sám jejím kapelníkem. Po dvanácti letech mu funkci kapelníka předal a letos Josef Zástava orchestr vede již celých dvacet let. Chomutov ve výchově mladých hudebníků pokulhává a s dorostem to není o mnoho lepší ani v okolních městech. Hráli většinou v patnácti - šestnácti muzikantech a získat další nástroje bylo velmi těžké. Proto se spojil s kolegy v Litvínově a Mostě a nakonec se mu podařilo orchestr rozšířit na pětadvacet hráčů se zpěvy. Jsou klasickou dechovkou, ale má tak širokou skladbu muzikantů, že záměnou nástrojů může okamžitě přejít i na taneční hudbu. Jsou zváni i k hraní na plesech a na zámeckých akcích, během letních prázdnin zajišťují tradiční středeční dechovky v Městském parku. Reprezentuje s orchestrem Severočeské doly na hornických slavnostech nejen v Česku, ale i v zahraničí. Pro Severočeské doly hraje všechny koncerty, které si dají do programu v rámci nejrůznějších hornických akcí. Při oslavách Dne horníků hrají celý týden ve většině podkrušnohorských měst od Kadaně až po Bílinu. Rádi reprezentují SD na vrcholných oslavách, jakými jsou například setkání hornických měst. Hráli v hornických městech na Slovensku, v Německu, Rakousku a Maďarsku. Všude je publikum výborně přijalo. V roce 2012 získal Hornický dechový orchestr SD a.s. pod vedením Josefa Zástavy za dlouhodobou práci ve prospěch hornického stavu od Sdružení hornických a hutnických spolků prestižní hornické ocenění – Českého Permona v kategorii hornický folklór a o rok později obdrželi od Ministerstva hospodárstva Slovenské republiky čestné vyznamenání za zachovávání hornických tradic. Josef Zástava úzce spolupracuje se statutárním městem Chomutov a to nejen při tradičních promenádních koncertech v Městském parku, ale také při spolupráci s partnerským městem Annaberg Buchholz, dále pak při významných společenských akcích města jako jsou např. Chomutovské slavnosti, dříve i při tradiční Přehlídce mažoretkových skupin, oslavách 100. výročí republiky a v neposlední řadě i na oslavách osvobození a vzpomínkových pietních aktech u příležitosti Dne válečných veteránů.    

2022

15. 6. 2022

Vojtěch Návrat – keramik

Narodil se 8. 12. 1953 v Chomutově, studoval výtvarné zpracování keramiky na SPŠ keramické v Karlových Varech. ČLENSTVÍ
 • Unie výtvarných umělců
 • Sdružení výtvarných umělců - keramiků
 • International Association of Art- IAA.
VÝSTAVY
 • Ústí nad Labem
 • Šumperk
 • Děčín
 • Chomutov
 • Mino - Japonsko
 • Enschede - Holandsko
 • Praha
 • Český Krumlov
 • Křivoklát
 • Vielshofen - Německo
 • Vídeň - Rakousko
 • Hauzenberk - Německo
 • Dürnstein - Rakousko
 • Kadaň
 • Roztoky
 • Plzeň a další.
OCENĚNÍ
 • Čestné uznání za keramický design
 • Mezinárodní výstava Mino - Japonsko.
SYMPOZIA
 • Plzeň
 • Červený Hrádek
REALIZACE
 • Ondřejův kříž dle Leonarda da Vinci- keramický reliéf - sportovní hala PF Ústí nad Labem.
 • Ve víru tance - bronzová socha městský park Chomutov
 • Jarní Ohře - dřevěná plastika - Povodí Ohře Chomutov
 • Kolekce dřevěných plastik živočichů / 28 ks /- Zoopark Chomutov
 • Jezerní příšera - Kamencové jezero Chomutov
 • Kolekce dřevěných plastik /10 ks /dětský hrad Karlovy Vary
 • Koza a kozel - kruhový objezd Karlovy Vary
 • Chameleon - kruhový objezd Karlovy Vary
 • Čert - dětské hřiště Karlovy Vary
 • Sokolové - Sokolský vrch Karlovy Vary
 • Vodní spirály - Resslův park Karlovy Vary
 • Vodnice - rybník u dětského hradu
 • Golfista - Golf club Kamencové jezero
ZASTOUPENÍ - soukromé sbírky
 • Andorra
 • Austrálie
 • Belgie
 • Egypt
 • Francie
 • Holandsko
 • Itálie
 • Japonsko
 • Německo
 • Rakousko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Švýcarsko
 • USA
  Pracuje i se dřevem. V klíně vytváří drsnou strukturu, u dřeva zoblené plochy z krátkých řezů. Jeho figury a zvířata mají lapidární formu, lze je používat ke hrám a cvičení, např. jako rosomáka a medvědí rodinu v Zooparku v Chomutově. Obdobné projekty realizoval pro Kadań, Ústí nad Labem a Plzeň. Jeho tvorba se objevuje i na fiktivním hřbitově vyhubených živočichů v Zooparku. Je autorem sochy tanečnice před Městským divadlem v Chomutově a zmenšeniny této sochy byly více než 10 let také cenou pro tanečníky v soutěži ve společenském tanci Velká cena města Chomutova, kterou pořádá statutární město Chomutov. Je zastoupen v muzeu Mimo (Japonsko), v Agentuře českého keramického designu v Českém Krumlově, v Oblastním muzeu Chomutov a dalších. Je členem Unie výtvarných umělců České republiky i International Association of Art, Sdružení výtvarných umělců keramiků České republiky a volného uměleckého seskupení PRO ART. V roce 1989 získal Čestné uznání za keramický design na Mezinárodní výstavě MINO v Japonsku.
15. 6. 2022

PaeDr. Mgr. PETR RAK, Ph.D.

V letech 1978–1983 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, které zakončil ziskem titulu Doktor pedagogiky. Odborné vzdělání si v letech 1989–1997 rozšířil studiem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, oboru archivnictví a pomocných věd historických. Zde v roce 2012 získal titul Ph.D. Od roku 2003 působí jako odborný asistent na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V roce 1983 nastoupil do Státního okresního archivu Chomutov se sídlem v Kadani. Po penzionování dosavadní ředitelky Kateřiny Mertové převzal roku 2007 jeho řízení. Časný zájem o počítače způsobil, že byl v letech 1993–1997 členem komise pro výpočetní techniku při Archivní správě Ministerstva vnitra ČR. Petr Rak je členem Vědecké archivní rady, což je odborný poradní orgán ministra vnitra ČR pro otázky archivnictví a spisové služby. Zasedá v redakčních radách Státního oblastního archivu v Litoměřicích a od roku 2014 též Sborníku archivních prací. V roce 2002 založil odbornou historickou konferenci Comotovia, kterou pořádá každé dva roky v Chomutově pod záštitou a za finanční podpory města Chomutova. Z konferenčních příspěvků vychází stejnojmenný sborník, jehož je Petr Rak redaktorem. Kadaňský archivář se podílel na řešení několika grantových projektů, mj. Historických atlasů Chomutova a Kadaně a Soupisu městských knih v Čechách z let 1526–1648.

2023

25. 7. 2023

Milan Pecák

Milan Pecák se narodil roku 1962. Je to český malíř, grafik a ilustrátor. Zároveň je také členem Unie výtvarných umělců České republiky a International association of art. Jeho umělecké práce jsou zastoupeny v soukromých i veřejných sbírkách v Německu, Rakousku, Itálii, Švédsku a USA, ale také i po České republice, například v Chomutově v Rytířském sále starobylé radnice. Milan Pecák pracoval několik let ve Filmovém studiu Barrandov jako asistent architekta. Podílel se na filmových scénách pro filmy Pan Tau, Křeček v noční košili a mnoho jiných. Při práci na filmu s názvem Zastihla mě noc dostal nabídku od režiséra Juraje Herze vytvořit plakát pro tento film. Od té doby se začíná vedle navrhování filmových scén profesionálně věnovat tvorbě filmových plakátů pro české filmy Podfuk, Krajina s nábytkem, Indiana Jones a chrám zkázy a spousta dalších. Plakát, který vytvořil pro americký film Hořící Mississippi byl vybrán na mezinárodní výstavu filmového plakátu v Japonsku. Jeho návrh plakátů využívá například i chomutovský klub iluzionistů nebo Městské divadlo a další volnočasové kluby v Chomutově. Milan Pecák navrhl také mnoho obálek knih a časopisů nebo také spoustu firemních log. Zabývá se i další užívanou grafikou. Je například autorem grafického zpracování nápisu „Městské divadlo“ umístěného na budově divadla. Ve své volné tvorbě se nyní věnuje převážně malbě obrazů a digitální grafice. Ve spolupráci s architekty vybavuje svými obrazy a grafikou moderní interiéry jako například ředitelství Výstaviště Praha, interiér pražského hotelu Čechie a mnoho dalších.
25. 7. 2023

JUDr. Václav Zahálka – in memoriam

Narodil se 7.4.1933 ve Zdebořicích, okr. Klatovy. Do Chomutova se s rodiči a sourozenci přistěhoval v roce 1946. Po absolvování chomutovského gymnázia studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení právnické fakulty přijal práci na umístěnku na prokuratuře v Mostě a následně v Lounech. Jeho práci náměstka okresního prokurátora v Chomutově ukončil vstup vojsk v srpnu 1968. K situaci se veřejně kriticky vyjádřil a na základě jeho výpovědi musel pracoviště Okresní prokuratury v Chomutově opustit. Práci si našel jako právník Okresního ústavu národního zdraví v Chomutově. Často se zúčastňoval zdravotnických konferencí a sám na nich vystupoval. Mimo plnění pracovních povinností po celá léta svými právními radami pomáhal kolegům, zaměstnancům OÚNZ, ale i široké veřejnosti v Chomutově. Vychoval dceru PaedDr. Bc. Soňu Valuškovou a syna MUDr. Tomáše Zahálku, kteří valnou část svého života pracují také v Chomutově. Aktivně se věnoval veřejnému životu v Chomutově. Byl zakladatelem Protialkoholního sboru MěstNV v Chomutově. Měl členskou průkazku číslo 1. Od roku 1969 pracoval dobrovolně a velmi aktivně jako funkcionář v oddíle Řecko římského zápasu VTŽ Chomutov. Při okresních, krajských a celostátních závodech působil v roli organizátora a moderátora. Při zahraničních zájezdech a soutěžích oddílu bral na sebe úlohu tlumočníka a organizátora výjezdů. V tomto prostředí se seznámil se svojí ženou MUDr. Jaroslavou Zahálkovou Turkovou, která působila jako lékařka oddílu zápasu a doprovázela zápasníky i na olympiády. V letech 1988 – 1992 pracoval ve Školské radě Gymnázia v Chomutově. Jeho činnost se soustředila zvláště na oblast Školního řádu a správnost uzavírání smluv. Od vzniku Střední zdravotnické školy v Chomutově vyučoval externě postupně předměty veřejné zdravotnictví, zdravotnické právo a latinský jazyk. Ke svým právnickým vědomostem si doplnil pedagogické minimum a tudíž byl plně kvalifikovaný pedagog. Vedení školy i studenti zdravotnické školy si cenili zvláště jeho výuku, kdy propojoval teorii zdravotnického práva s praxí v nemocnici a na poliklinice. Budoucí sestřičky ho vždy hodnotily jako spravedlivého, vstřícného a ochotného pedagoga. Následně k němu chodily pro rady již jako zaměstnankyně OÚNZ v Chomutově. Po roce 1989 byl rehabilitován a mohl se vrátit do své pracovní pozice před rokem 1968 na místo náměstka státního zástupce. Nejprve na rok do Mostu a pak na Státní zastupitelství v Chomutově, kde pracoval do roku 1994. Po nástupu do důchodu působil jako právník na Okresní hygienické stanici v Chomutově. Rodina, spolupracující kolegové i spoluobčané v Chomutově si ho cenili zvláště jako spravedlivého člověka s mimořádnými morálními vlastnostmi. Jeho chování vždy bylo čestné a příkladné. Zemřel 20.1. 2016 v Chomutově.

Proč nese cena jméno
Jiřího Popela z Lobkovic?

Jiří Popel z Lobkovic byl významným českým šlechticem, nejvyšším hofmistrem Království českého a majitelem města Chomutova (od roku 1588).

Jako katolík pozval do města Chomutova mnišský řád jezuitů a založil zde jejich klášter a především gymnázium (1591), které se tak stalo jedním z nejstarších gymnázií v Čechách. Toto gymnázium bylo vyhlášeno vysokou kvalitou výuky v širokém okolí, a proto jej navštěvovali studenti nejen z Čech, ale rovněž ze Saska.

Jiří Popel z Lobkovic měl záměr založit v Chomutově rovněž jezuitskou univerzitu a pro tento záměr získal i císaře Rudolfa II. a papeže, ale nakonec v souvislosti s dvorskými intrikami upadl u císaře v nemilost, byl zbaven majetku a odsouzen k doživotnímu vězení (zemřel 28. 5. 1607 na Lokti). Svou myšlenku o založení univerzity tak již bohužel nestihl realizovat.

Jak nominovat na cenu
Jiřího Popela z Lobkovic?

Navrhněte žijící či nežijící osobnost, která se v různých oblastech veřejného života zasloužila o šíření dobrého jména našeho města za jeho hranicemi nebo svojí činností ovlivnila veřejný život ve městě.

Návrhy musí obsahovat
 • Odůvodnění, proč by osoba měla být oceněna
 • Výčet jejích činností a zásluh
 • Životopis osobnosti

K návrhu musí být připojen kontakt (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) navrhovaného i navrhovatele a v případě nežijící osobnosti i kontakt na její nejbližší příbuzné. Připojit můžete např. publikační přehled nebo novinové články o činech navrhovaného.

O udělení Ceny Jiřího Popela z Lobkovic rozhoduje Rada statutárního města Chomutova.

Návrhy je možné zasílat do konce dubna prostřednictvím formuláře níže, na e-mailovou adresu s.skubova@chomutov.cz nebo na adresu Statutární město Chomutov, Odbor vnějších vztahů, Silvie Škubová, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Obálka by měla být označena slovy NOMINACE JPL.

Navrhovatel

(osoba, která navrhuje na cenu některou z chomutovských osobností)

Navrhovaný

(v případě nežijící osobnosti údaje nejbližšího příbuzného)

Návrh

Odůvodnění
Výčet činností a zásluh
Životopis
Dodatečné informace

Poznámka k návrhu