29. 6. 2021

Věra Vlčková

Nositelka tradice paličkované krajky na Chomutovsku  Nejvýznamnější nositelkou tradice, která se zasloužila o to, aby se do Krušných hor po roce 1945 opět vrátila znalost paličkování, je nepochybně Věra Vlčková. Narodila se v roce 1936 v Radostíně na Českomoravské vrchovině. Odtud se rodina přestěhovala do Pohledských Dvořáků nedaleko Havlíčkova Brodu a po válce natrvalo přesídlila do Chomutova. Zde Věra Vlčková navštěvovala jak základní školu, tak i gymnázium. Po ukončení studií začala pracovat ve Válcovnách trub jako laborantka v ocelářské laboratoři. Po mateřské dovolené přešla do nově zbudované laboratoře v teplárně v Chomutově. Tehdy se začala zajímat o techniku paličkované krajky a díky směnnému provozu teplárny měla možnost vzdělávat se v Praze ve Školském ústavu umělecké výroby. V Praze se učila paličkovat a postupně se zde také připravovala na svoji budoucí roli lektorky. V roce 1969 Školský ústav umělecké výroby začal uvažovat o obnově ruční výroby krajek v Krušných horách. Věra Vlčková dostala nabídku učit paličkovat v Krušnohoří a po krátkém váhání ji přijala; tak vznikla první pobočka Školského ústavu ve Vejprtech a následně v Chomutově. V těchto pobočkách učila Věra Vlčková kromě paličkování techniku šité krajky a ruční výšivky. Po ukončení kurzů ve Vejprtech jezdila jako lektorka Školského ústavu do Mostu, Ústí nad Labem, Klášterce nad Ohří a Karlových Varů. V poslední době je jejím velkým potěšením kromě paličkování i zdobení kraslic reliéfním voskem. Tuto techniku se také naučila ve školském ústavě v Praze. Chomutovská pobočka školského ústavu dlouhou dobu působila ve školní družině v ulici Na Příkopech, pak byla přestěhována do bývalé školy na Husově náměstí. Do roku 1999 byly postupně všechny pobočky Školského ústavu umělecké výroby zrušeny nebo převedeny pod Domy dětí a mládeže. Téhož roku Věra Vlčková odešla do důchodu.
29. 6. 2021

Josef Zástava

V letošním roce kapelník Hornického dechového orchestru Severočeských dolů Josef Zástava oslaví krásné 80. narozeniny a 20 let v čele hornické kapely.   Už v roce 1956 byl prvně angažován jako hráč na klarinet a saxofon do velkého orchestru. Jako kapelník Dechového hornického orchestru SD se věnuje kromě dirigování také aranžím, výběru repertoáru a kompletní manažerské agendě 25členného hudebního tělesa, které ročně absolvuje zhruba 50 vystoupení. Pod vedením kapelníka Zástavy byla hornická kapela po zásluze oceněna Českým Permonem v kategorii hornický folklór. V 80. letech zanikl Velký orchestr ČD Chomutov a jeho člen, bývalý horník Franta Tlustý, se v roce 1989 zasadil o založení hornické kapely a stal se sám jejím kapelníkem. Po dvanácti letech mu funkci kapelníka předal a letos Josef Zástava orchestr vede již celých dvacet let. Chomutov ve výchově mladých hudebníků pokulhává a s dorostem to není o mnoho lepší ani v okolních městech. Hráli většinou v patnácti - šestnácti muzikantech a získat další nástroje bylo velmi těžké. Proto se spojil s kolegy v Litvínově a Mostě a nakonec se mu podařilo orchestr rozšířit na pětadvacet hráčů se zpěvy. Jsou klasickou dechovkou, ale má tak širokou skladbu muzikantů, že záměnou nástrojů může okamžitě přejít i na taneční hudbu. Jsou zváni i k hraní na plesech a na zámeckých akcích, během letních prázdnin zajišťují tradiční středeční dechovky v Městském parku. Reprezentuje s orchestrem Severočeské doly na hornických slavnostech nejen v Česku, ale i v zahraničí. Pro Severočeské doly hraje všechny koncerty, které si dají do programu v rámci nejrůznějších hornických akcí. Při oslavách Dne horníků hrají celý týden ve většině podkrušnohorských měst od Kadaně až po Bílinu. Rádi reprezentují SD na vrcholných oslavách, jakými jsou například setkání hornických měst. Hráli v hornických městech na Slovensku, v Německu, Rakousku a Maďarsku. Všude je publikum výborně přijalo. V roce 2012 získal Hornický dechový orchestr SD a.s. pod vedením Josefa Zástavy za dlouhodobou práci ve prospěch hornického stavu od Sdružení hornických a hutnických spolků prestižní hornické ocenění – Českého Permona v kategorii hornický folklór a o rok později obdrželi od Ministerstva hospodárstva Slovenské republiky čestné vyznamenání za zachovávání hornických tradic. Josef Zástava úzce spolupracuje se statutárním městem Chomutov a to nejen při tradičních promenádních koncertech v Městském parku, ale také při spolupráci s partnerským městem Annaberg Buchholz, dále pak při významných společenských akcích města jako jsou např. Chomutovské slavnosti, dříve i při tradiční Přehlídce mažoretkových skupin, oslavách 100. výročí republiky a v neposlední řadě i na oslavách osvobození a vzpomínkových pietních aktech u příležitosti Dne válečných veteránů.