18. 6. 2020

Ing. arch. Jaroslav Pachner

Architekt
Celoživotně se podílí na záchraně historických památek nejen na území města Chomutova a je rovněž dlouholetým spolupracovníkem mnoha městských institucí. Jako městský architekt se podílí na vzhledu města, rozvoji městské architektury a nastavení památkové péče. Jako znalec městské historie spolupracuje s Národním památkovým ústavem, Oblastním muzeem v Chomutově, s Ústavem archeologické památkové péče nebo se Státním archivem v Litoměřicích apod. Vedle své široké publikační činnosti se angažuje v sociálních skupinách zaměřených na historii a architekturu Chomutova, regionu i Krušnohoří. A vede také vlastní facebookovou skupinu na tato témata. Za svůj život se podílel na spoustě projektů, stavebně historických průzkumů či na tvorbě výtvarných děl.
18. 6. 2020

Milada Zelenková

Bývalá ředitelka taneční školy
Spolu s manželem Josefem Zelenkou založila v roce 1992 Taneční školu Stardance Chomutov. Po několika letech vedení školy sama převzala a vedla ji 18 let až do roku 2016, kdy vedení převzala její dcera Jana Zelenková. Od roku 1994 byla hlavní choreografkou mažoretek, které si každoročně vybojovaly vítězstvím na Mistrovství České republiky postup na Mistrovství Evropy do Polska, kde se ve všech kategoriích umisťovaly na prvních místech. Po dobu téměř 10 let pořádala Přehlídku mažoretkových skupin v rámci Chomutovských slavností na náměstí 1. máje v Chomutově. Taneční škola Stardance za dobu své existence vychovávala zhruba 15 tisíc tanečníků a svými úspěchy se nesmazatelně zapsala do tanečního světa a reprezentovala nejen skvělé výsledky školy, ale také naše město a v tuzemsku i zahraničí. Již 35 let je rovněž členkou přípravného týmu taneční soutěže Velká cena města Chomutova ve standardních a latinskoamerických tancích, kterou pořádá statutární město Chomutov.