26. 3. 2019

Václav Pinta

český numismatik, zakladatel a bývalý dlouholetý předseda pobočky České numismatické společnsoti v Chomutově, řadu let člen Výboru České numismatické společnosti. V roce 2004 obdržel za přínos české numismatice jubileiní medaili udělovanou ČNS. Badatelskou pozornost věnuje středověkému českému mincovnictví, především grošovanému období- době Karla IV. a soudobé mincovní technice. Je také autorem úspěšné publikace Starými stezkami tajemným Krušnohořím, Utajená mincovna nebo knihy Hodinářské pohádky.
20. 3. 2019

Hedvika Hurníková

dlouholetá předsedkyně ZO Chomutov, významná představitelka kulturního a společenského života v Chomutově, zejména v oblasti česko-německých vztahů, je aktivní členkou Kulturního sdružení občanů něměcké národnosti od šedesátých let, od roku 1989 pak předsedkyní chomutovské základní organizace, od roku 2003 do 2014 také členkou Výboru pro národnostní menšiny při MMCH.