26. 3. 2019

Josef Vykrůtil, in memoriam

byl významným organizátorem v oblasti amatérského divadla a kultury na Chomutovsku hned po 2. světové válce. V roce 1945 začal díky jeho aktivitám pracovat v Chomutově divadelní soubor Karel Čapek, na jehož činnosti a uměleckém rozvoji měl významnou zásluhu.  Byl hercem, režisérem a vedoucím dětského divadelního souboru, byl také členem poradních sborů pro divadlo nejen v chomutovském okrese a v kraji. Aktivně pracoval i jako funkcionář Svazu českých divadelních ochotníků, kde byl oceněn za svoji práci nejvyšším oceněním, zlatým odznakem Svazu českých divadelních ochotníků.
20. 3. 2019

MVDr. Václav Svoboda

je chomutovským patriotem, propagátorem města v Česku i v zahraničí. Je dlouholetým členem Klubu českých filatelistů, aktivně vystavuje na mezinárodních výstavách a je rovněž jejich komisařem. V Chomutově se podílel na pořádání mnoha výstav poštovních známek, které přilákaly mnoho návštěvníků a byly významnými kulturními událostmi v Chomutově.