26. 3. 2019

Miloš Hons, in memoriam

učitelem v chomutovských základních školách, v umělecké škole vyučoval hře na klavír, hrál v kapele Jiřího Atla na klávesové nástroje, doprovázel taneční hodiny manželů Knížetových, hrál v chomutovské smuteční síni
26. 3. 2019

Jaroslav Sauer

dlouholetý náčelník TJ Lokomotiva Chomutov, nyní TJ Sport pro všechny, věnuje se pohybové výchově dětí a mládeže, je spoluautorem hromadných skladeb pro děti a mládež prezentovaných na všesokolských sletech, působí jako předseda Rady regionálního centra Chomutov a místopředseda pro metodiku České asociace Sportu pro všechny
20. 3. 2019

Mgr. Marie Laurinová

dlouholetá knihovnice a ředitelka SKKS, udržuje velmi vysokou úroveň knihovnictví ve městě, především kvalitní přednášky na rozličná témata a v neposlední řadě organizaci Akademie třetího věku