26. 3. 2019

JUDr. Milan Kindl, CSc.

Významný právník
Spoluzakladatel a později 1. děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni je také autorem řady odborných publikací.  
26. 3. 2019

Ladislav Klement, in memoriam

Autor beletricky zpracovaných vzpomínek na pobyt v koncentračním táboře v Dachau během II. světové války. Později vedl osvětovou a přednáškovou činnost o válce a koncentračních táborech.
26. 3. 2019

Václav Klepl

Pedagog
Dlouholetý ředitel Střední průmyslové školy v Chomutově. Autorem několika nových výukových pomůcek.
26. 3. 2019

MUDr. Miroslav Záleský, in mem.

dlouholetý pediatr, působil v Chomutově a Jirkově, podílel se na vzniku systematické alergologické péče pro děti v regionu
26. 3. 2019

Zdena Binterová

regionální historička, autorka a spoluautorka desítek odborných a populárně-naučných knižních publikací, bývalá ředitelka chomutovského muzea
26. 3. 2019

Jan Kozár

vikář Krušnohorského vikariátu a dlouholetý děkan chomutovského Děkanského úřadu římsko-katolické církve
20. 3. 2019

Mgr. Zdeněk Hejna

bývalý ředitel chomutovské knihovny a pedagog, lektor vzdělávacích kurzů